Người Trong Giang Hồ - Trọn Bộ Poster
Thông tin phim
Bình luận
Trailer
Cùng thể loại
Tuyển tập phim Người trong giang hồ gồm 12 phần được tổng hợp tại PhimHP.com

Các phần gồm:

Phần 1: Người Trong Giang Hồ 1 - Ngũ Hổ Tái Xuất Giang Hồ - Young And Dangerous (1996)

Phần 2: Người Trong Giang Hồ 2 Mãnh Long Quá Giang - Young And Dangerous 2 (1996)

Phần 3: Người Trong Giang Hồ 3 Một Tay Lấp Trời - Young And Dangerous 3 (1996)

Phần 4: Người Trong Giang Hồ 4 Chiến Vô Bất Thắng - Young And Dangerous 4 (1997)

Phần 5: Người Trong Giang Hồ 5 Long Tranh Hổ Đấu - Young And Dangerous 5 (1998)

Phần 6: Người Trong Giang Hồ 6 Kẻ Thắng Là Vua - Born To Be King (2000)

Phần 7: Người Trong Giang Hồ 7 Hồng Hưng Thập Tam Muội - Portland Street Blues (1998)

Phần 8: Người Trong Giang Hồ 8 Thiếu Niên Hạo Nam - Young And Dangerous: The Prequel (1998)

Phần 9: Người Trong Giang Hồ 9 Hồng Hưng Đại Phi Ca - The Legendary 'Tai Fei' (1999)

Phần 10: Người Trong Giang Hồ 10 Sơn Kê Cố Sự - Those Were The Days... (2000)

Phần 11: Người Trong Giang Hồ 11 Cửu Long Băng Thất - Goodbye Mr. Cool (2001)

Phần 12: Người Trong Giang Hồ 12 Giang Hồ Đại Phong Ba - War Of The Underworld (1996).
User Online