Thám Tử Đường Lang Poster

Thám Tử Lừng Danh - Detective Tang Lang - 唐琅探案 2010
Status:
30-End
IMDb:
7.8/10
Đạo diễn:
Nhĩ Đông Thăng
Thể loại:
Hành Động, Tình Cảm, Phiêu Lưu, TH Hoa ngữ, HD - Phim chất lượng cao
Quốc gia:
Trung Quốc
Thời lượng:
30 tập
Năm phát hành:
2010
Thông tin phim
Bình luận
Trailer
Cùng thể loại
Đỗ Bá Long vượt ngục và thề sẽ trả thù bằng được kẻ đã xử oan mình, thẩm phán Tạ Thiên Hồng. Thám tử Đường Lang có nhiệm vụ bảo vệ Tạ Thiên Hồng khỏi sự hãm hại của Đỗ Bá Long. Trong lúc đó, nữ luật sư trẻ Hoàng Thược đến từ Anh quốc, nhận được một ủy thác bí mật là bào chữa cho Đỗ Bá Long.

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_00.jpg

Tuy nhiên khi Hoàng Thược đến Thượng Hải thì Đỗ Bá Long đã vượt ngục và biến mất, còn Đường Lang cũng vô tình phát hiện bản án của Đỗ Bá Long có điều oan khuất.

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_01.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_02.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_03.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_04.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_05.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_06.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_07.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_08.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_09.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_10.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_11.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_12.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_13.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_14.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_15.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_16.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_17.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_18.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_19.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_20.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_21.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_22.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_23.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_24.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_25.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_26.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_27.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_28.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_29.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_30.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_31.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_32.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_33.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_34.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_35.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_36.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_37.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_38.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_39.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_40.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_41.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_42.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_43.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_44.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_45.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_46.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_47.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_48.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_49.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_50.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_51.jpg

PhimHP.com-Hinh-anh-phim-Tham-tu-Duong-Lang-Detective-Tang-Lang-2010_52.jpg