Thông tin phim
Bình luận
Trailer
Cùng thể loại

Phim Dương gia tướng lấy bối cảnh sau khi triều Bắc Hán sụp đổ, Dương gia qui hàng triều đình nhà Tống.

Để đáp đền sự trọng dụng của vua Thái Tông, Tướng quân Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra chiến trường đánh đuổi quân Liêu, viết nên giai thoại trung nghĩa lưu danh muôn đời.

Bang-phan-vai-01

Bang-phan-vai-02

Bang-phan-vai-03

Bang-phan-vai-04

Bang-phan-vai-05

Bang-phan-vai-06

Bang-phan-vai-07

Bang-phan-vai-08

Bang-phan-vai-09

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-01

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-02

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-03

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-04

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-05

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-06

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-07

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-08

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-09

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-10

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-11

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-12

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-13

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-14

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-15

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-16

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-17

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-18

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-19

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-20

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-21

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-22

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-23

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-23

Thieu-nien-Duong-gia-tuong-24

User Online