Thông tin phim
Bình luận
Trailer
Cùng thể loại
Bộ phim Tuổi Nổi Loạn khắc họa và phản ánh một cách chân thực về cuộc sống và những vấn đề trong trường học, ngoài trường học và các vấn đề về gia đình của các bạn trẻ Thái Lan ngày nay.